VKL - Vamdrup Kirke Liv

Vamdrup Kirke Liv drager omsorg for de sociale og kirkelige opgaver for Vamdrup sogns beboere, enkeltpersoner og grupper.

VKL gennemfører hver år Kirkefestival midt i juni og er også tilstede, når der afholdes Crazy Hours i Vamdrup midt i august. 

Ved Kirkefestivalen forsøger VKL at engagere så mange lokale aktører, så det bliver en festlig og sjov dag for hele Vamdrup sogn.

Samtidig giver den et økonomisk overskud, som bruges til at støtte sociale og kirkelige opgaver primært her i Vamdrup.

VKL giver økonomisk tilskud til bla. sommerlejrophold for børn og til kirkens sommerudflugt, så egenbetaling bliver så lille som muligt. 

VKL støtter også økonomisk de udsatte familier, der deltager i provstiets sommerferieophold samt bidrager til, at trængte familier og enkeltpersoner kan modtage julehjælp.

VKL har også brug for din støtte

 

Du kan støtte VKL og opnå skattefradrag efter gældende regler.

Du indbetaler din gave til De Samvirkende Menighedsplejer (som VKL er medlem af)

på bankkontonr.: 8075 2018699 mærket: "Gave til VKL-Vamdrup" og oplyser dit navn og CPR. nr.

De Samvirkende Menighedsplejer indberetter din gave til SKAT og sender gaven (fratrukket et administrationsgebyr på 25 kr.) videre til VKL.

Læs mere om skatte og fradragsreglerne her

Støttemuligheder

Du kan henvende dig på kirkekontoret og få mere information om, hvordan du kan støtte VKL.
 
Få flere oplysninger om Vamdrup Kirke Liv hos:

Formand Lone Tegllund, tlf. 7558 3461, mail: poultegllund@gmail.com

Kasserer Kjeld Pedersen, tlf.  5181 3251 , mail. kogped@gmail.com

eller
Kirke- og kulturmedarbejder Mette K. Bjelskou

VKLs styregruppe

Lone Tegllund (formand)

Anette Rehhoff (næstformand)

Kjeld Pedersen (kasserer)

Karin Hørlyck (sekretær og koordinator for Kirkefestivalen)

Lene Fyhn

Bjørn Laursen

Jens Kock

Mette K. Bjelskou (kirke- og kulturmedarbejder)

Jens Henrik Kristiansen (sognepræst)

Årsberetning fra formanden 2019

 

Her kan du læse formand Lone Tegllunds beretning for 2019.

 

Nekrolog over Vagn Schmidt - læs her.