Krigsveteraner har brug for din hjælp

Vamdrup Kirke støtter forskellige humanitære eller kristne projekter og det sidste års tid har vi støttet op om Soldatermissionens arbejde med at hjælpe danske soldater.

Projektet er en del af KFUMs arbejde blandt danske krigsveteraner.

Du kan donere enten ved at lægge et beløb i kirkebøssen eller ved at betale på MobilePay - 70981.

Ved forskellige gudstjenester er der i årets løb et særligt fokus på projektet - bl.a. i julen.

Siden 2012 har KFUMs Soldatermission oprettet rekreative hjem i tilknytning til allerede eksisterende soldaterhjem som et midlertidigt tilbud til tidligere udsendte soldater, der kæmper med svære psykiske eftervirkninger efter udsendelse og deltagelse i kamp. Her kan soldaterne få tilbud om at bo i kortere eller længere periode og hvor der er ro, tid til omsorg, samtale - og mulighed for at være en del af soldaterhjemmets kristne fællesskab.

I takt med at Danmark deltager i flere internationale operationer, er antallet af udsendte soldater vokset og det samme er problemerne med psykiske eftervirkninger, som PTSD, angst, depression, misbrug og desværre også splittede familier. 

Som der står i KFUMs Soldatermissions Vision:

"Vi skal være der, hvor soldaten er - både herhjemme og ude i verden. Vi skal skabe trygge rammer. Vi skal være der for de mange, for de få - i tale, ord og i praktisk arbejde. Vi skal ikke være behandlende, men alene støttende og hjælpende. Vi skal være villige til, i kortere eller længere perioder, at tage hånd om tidligere udsendte, der vil have behov for husly, støtte og hjælp, inden de kan komme videre med deres tilværelse".

Der er hårdt brug for hjælp til denne gruppe, som først i de senere år har fået større opmærksomhed.

Derfor vil Vamdrup Kirke også gerne i  2020 -21 støtte op om dette arbejde og de penge, der bliver samlet ind i kirken vil gå direkte til KFUMs soldatermission.

Læs mere på "http://www.kfums-soldatermission.dk/rekreation

Mange tak for din støtte!