Løse sognebånd

Som medlem af folkekirken hører du normalt til menigheden i det sogn, hvor du bor. 

Men du har mulighed for at slutte dig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd. 

Herved får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til. 

Hvis du ønsker at løse sognebånd til én af præsterne ved Vamdrup Kirke, skal du henvende dig enten på mail eller telefon til den præst, du ønsker at slutte dig til.

Anmodningen om at løse sognebånd skal indeholde oplysninger om navn, cpr-nummer og adresse samt af fødsels- og dåbsattest.

Hvis præsten ønsker det, skal du også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Kontakt én af præsterne ved Vamdrup Kirke. 

Læs mere om sognebåndsløsning her.