Du er her: 

Vamdrup Kirke er blevet grøn

Vamdrup Kirke er blevet godkendt som "Grøn kirke"

Grøn kirke er et netværk af kirker, menigheder og organisationer i Danmark, der er registreret som kirke eller grøn kirkelig organisation.

Det betyder, at vi tager et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor.

Kirketjener Solveig Sloth er en af initiativtagerne bag gruppen, som har arbejdet med projektet det sidste års tid.

Som grøn kirke er du med til at tage hånd om skaberværket og sætte skaberværket på dagsordenen både praktisk og teologisk.

Gennem netværket kan du få inspiration og støtte fra Grøn kirkes sekretariat og netværket af næsten 250 andre grønne kirker. Grøn Kirke ønsker at kirkerne, de kirkelige organisationer og skolerne med kristnet værdigrundlag er med til at vise taknemmelighed, respekt og omsorg for skaberværket, som er Guds kunstværk!

Vi er som mennesker en del af det skaberværk, men vi er også Guds medarbejdere og skaberværkets forvaltere. Klima- og miljøkrisen rammer vores fattige næste ude i verden, men også de kommende generationer. Vores adfærd har konsekvenser, og det kalder til en refleksion over, hvordan vi handler.

Vi må sørge for at passe ordentlig på skaberværket, så det står endnu for de kommende generationer.

For at blive Grøn Kirke skal man arbejde med en tjekliste med 48 punkter inden for 6 kategorier.

Når man kan sætte kryds ved mindst 25 punkter med mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som Grøn Kirke.

Der følger en vejledning med til tjeklisten, som giver baggrundsinformation omkring de forskellige punkter.

Læs mere på Grøn kirkes hjemmeside 

www.gronkirke.dk/bliv-groen-kirke/

Del dette: