De 9 Læsninger

01.12.2016

Søndag den 4. december kl. 16.00 holder vi en særlig gudstjeneste i Vamdrup kirke under overskriften: De ni Læsninger.

De ni Læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om skabelsen, syndefald, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med De ni Læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.

I Danmark er det blevet en tradition at holde De ni Læsninger i ugerne op til jul. I Vamdrup er det konfirmanderne, der læser bibelteksterne. Ind imellem læsningerne synger vi advents- og julesalmer og konfirmanderne synger for som kirkekor. 

Musik og sang leveres i år af vores organist Maren Frost Nielsen, kirkesanger Tina Nielsen og Frederikke Skjøth Arpe på tværfløjte.

Følgende bibeltekster læses 
1. Skabelsen, 1. Mosebog 1,1-5, 26-28, 1,31 - 2,3 
2. Syndefaldet, 1. Mosebog 3,8-15
3. Profeti, 1. Mosebog 22,9-18
4. Profeti Esajas bog 9,1-2;5-6a 
5. Den nye pagt, Jeremias bog 31,31-34 
6. Bebudelse, Lukas evangeliet 1,26-35 
7. Jesu fødsel, Mattæus evangeliet 1,18-21 
8. De vise mænd, Mattæus evangeliet 2,1-11 
9. Gud blev menneske, Johannes evangeliet 1,1-5.14

Del dette:

Gudstjenester

Arrangementer