Design din drømmekirke

08.09.2016

Du har nu mulighed for at være med til at designe din lokale kirke her i Vamdrup ved at komme til orienterings- og opstillingsmøde i kirkehuset tirsdag den 13. september kl. 19.00, hvor det nye menighedsråd vælges


Hvad er et menighedsråd?
Et menighedsråd er folkekirkens lokale bestyrelse og bestemmer hvad kirken skal indeholde. Menighedsrådet ved Vamdrup kirke har 10 medlemmer + kirkens to præster. Efter næste valg skal der være 9 medlemmer. Det er de 9 menighedsrådsmedlemmer der sammen med præsterne bestemmer retningen for kirkens arbejde og er med til at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken: babysalmesang, gospelkor, børneklub, sogneaftner, ungdomsgudstjenester, fællesspisning osv.

Menighedsrådet administrerer kirkens ejendomme og økonomi. I Vamdrup er det et årligt budget på 4,3 mio. kr. De har også ansvaret for kirkens personale, og de vælger også ny præst, når en præstestilling bliver ledig.

Hvem kan stille op?
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og selvom det vil være naturligt at du deltager i kirkens aktiviteter, så er det ikke et krav, at du er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Du bliver valgt for en periode på fire år. Menighedsrådet mødes typisk 10 gange årligt en hverdagsaften fra kl. 19-22 og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken.

Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning, men det giver til gengæld så mange andre kompetencer at være en del af kirkens arbejde. Fx arrangerer menighedsrådet hvert år en frivilligfest, hvor alle kirkens frivillige medarbejdere nyder en god ret mad og deltager i underholdning.

Vær med til at designe din drømmekirke og at vælge de nye menighedsrådsmedlemmer tirsdag aften den 13. september kl. 19.00 i kirkehuset, Vestergade 53.

Del dette:

Gudstjenester

Arrangementer