Menighedsmøde i byggeriets tegn

27.06.2014
Af: JHK

En skøn juniaften holdt Vamdrup menighedsråd det årlige menighedsmøde, hvor der var mulighed for at få et indblik i, hvad menighedsrådet arbejder med - og stille spørgsmål.

Formand Jens Kock bød velkommen og orienterede om de ting, som menighedsrådet havde arbejdet med siden sidste sommer. Bl.a. er der en ny styringsstruktur for folkekirken på vej, som endnu ikke er vedtaget og som sandsynligvis ikke vil betyde de store ændringer for det lokale arbejde i Vamdrup.  Der er også en ny skolestruktur på vej, som træder i kraft fra 1. august. Den nye reform får stor betydning for kirkens arbejde med især børn og unge - og i særdeleshed undervisningen af konfirmander og minikonfirmander. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål.

Menighedsrådet har ansvar for alle bygninger, og formand for byggeudvalget Kathrine Schultz fortalte, at der er lagt nyt tag på våbenhuset samt reparation af kirkens tårn, som blev beskadiget under stormen i december 2013. Desuden er både præstegård og Kirkehus blevet malet udvendigt sidste sommer. Kirekns tårn har mod vest en stor og alvorlig revne som skal repareres. Der er endnu ikke overblik over skadens omfang, men provstiets byggesagkyndige er sat på sagen og besigtiger skaden i løbet af sommeren.

Noget af det som har fyldt meget i menighedsrådets arbejde er planerne om at indrette den nuværende præstegård til kontor- og mødefaciliteter. Det betyder at der skal bygges en ny præstebolig. Projektet er lige nu i offentlig høring, og menighedsrådet afventer Kolding Kommunes godkendelse. Hvis tilladelsen gives forventer menighedsrådet at begynde byggeriet af ny præstebolig i efteråret.

Vamdrup kirke har også fået nyt logo og ny hjemmeside. Desuden deltog menighedsrådet i den lokale julemesse i Arena Syd, og deltager igen i 2014, fordi erfaringerne fra 2013 var positive.

Flere af deltagerne stillede spørgsmål - og der var bl.a. en debat om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at så græs i de arealer der bliver fri, når gravsteder nedlægges.

Del dette:

Gudstjenester

Arrangementer