Vision for Vamdrup Kirke

I efteråret 2014 havde menighedsråd og ansatte en fælles visionsdag, og ud af mange gule labels kom der følgende vision:

Vamdrup kirke ønsker at:
- møde mennesker med tro og håb
- være kirke for alle med plads til forskellighed
- være en aktiv del af lokalsamfundet
- involvere mennesker i kirkens liv

Det vigtigste for Vamdrup kirke er at fortælle evangeliet, det gode budskab videre, for dét giver tro og håb ind i menneskers liv. Derudover vil vi både være en kirke, der inviterer til fællesskab og favner bredt. Vi vil også gerne ud i byen og være synlige, når der er arrangementer i byen. Sidst og meget afgørende vil vi være en kirke, der involverer mennesker i kirkens liv, ved at delagtiggøre dem i ideer og aktiviteter omkring kirken.

Vi kan ikke det hele på én gang. Derfor vil vi i de næste år fokusere på to områder:
- Trivsel og Fællesskab
- Frivillige

Trivsel og Fællesskab

• Vamdrup Kirke skal være et sted, der er godt at være.
• Det skal ske i et fællesskab, hvor vi har omsorg for hinanden og udviser respekt for hinanden.
• Vi skal vise dette gennem dialog og tydelig og respektfuld kommunikation på alle niveauer og blandt alle i kirken.
• Vi skal turde tale åbent med hinanden og tage hånd om problemer og konflikter.

Hvad betyder det i praksis?
Det betyder, at det gode fællesskab ikke er noget, vi tager for givet. Det er noget, vi hele tiden må arbejde aktivt på at skabe. Som ansatte og menighedsråd er vi blevet opmærksomme på, hvordan vi taler med hinanden. Der har været holdt et kursus om ’Trivsel og Konflikthåndtering’ i et ønske om, at menighedsråd og ansatte må gå foran, når det gælder om at skabe en god tone og et godt fællesskab ved kirken.

Vi vil bruge tid og kræfter på at tale åbent med hinanden og på den måde forebygge konflikter. Når konflikter opstår, vil vi tage hånd om dem, fordi det er afgørende for fællesskabet.  

Det betyder også, at vi i gudstjenestefællesskabet fortsat vil arbejde aktivt for, at der er plads til at være forskellige: Se forskellige ud, tænke forskelligt, tro forskelligt. Gudstjenestefællesskabet skal være et mangfoldigt fællesskab, som ikke er enige, og hvor man taler respektfuldt med hinanden, trods forskelligheder.

Vi vil fortsat arbejde på at skabe et gudstjenestefællesskab, hvor både børn og gamle føler sig hjemme, og hvor tærsklen er lav for dåbsfamilierne, samtidig med, at der skal være respekt omkring gudstjenesten.

Det andet område, vi vil arbejde med, er:

Frivillige
• Vamdrup Kirke vil gerne involvere frivillige i kirkens liv og vækst.
• Vi vil fortsat arbejde for et godt frivilligmiljø ved at skabe et fællesskab mellem frivillige indbyrdes og med kirkens personale og menighedsråd.
• Vi ønsker mere fokus på ledelse af de frivillige - herunder at få flere nye frivillige med og tage vare på de nuværende frivillige.
• Det er vigtigt, at de frivillige har interesse for arbejdet og samtidig kan se en mening med det.  

Hvad betyder det i praksis?
Det betyder, at vi vil gøre en indsats for at skabe et godt miljø for de frivillige bl.a. ved at holde frivilligfest og løbende tilbyde dem samtaler, hvor de kan fortælle, hvordan det opleves at være frivillig.

Vi vil arbejde på at få en frivilligkoordinator, som både kan lede de frivillige og udfordre dem med kurser og andet, som gør opgaven spændende. En frivilligkoordinator vil kunne hjælpe de frivillige til at finde nye opgaver, når der er brug for nye udfordringer.

Vores folder om frivillighed beskriver, hvad det vil sige at være frivillig ved Vamdrup kirke, og hvilke opgaver der er. Der er også interviews med tre af kirkens frivillige.

Har du lyst til at høre mere om visionerne, så kontakt Olav Lynggaard, som er formand for menighedsrådet, tlf. 4194 9348

Har du lyst til at være frivillig ved kirken, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Solveig Sørensen.

Du kan læse mere om frivillighed her.