Udvalg

Vamdrup Menighedsråd har nedsat en række udvalg, som tager sig af kirkens forskellige arbejdsområder.
Se kommissorium for udvalgene ved at klikke på udvalgets navn.

Bygningsudvalg
Anne Marie Kring Pedersen (formand), Bjørn Laursen, Kathrine Føns Schultz, Per Hørlyck.

Kirkegårdsudvalg
Anni Aarestrup (formand), Anne Marie Kring Pedersen, Aase Bjerregaard Christensen, Per Hørlyck, Jytte Kristensen. 

Diakoniudvalg
Bjørn Laursen (formand), Anni Aarestrup, Solveig Sørensen, Karin Hørlyck, Lone Tegllund.

Børn, unge og musikudvalg
Maren Frost Nielsen (formand), Michael Hjort, Olav Lynggaard, Jens Henrik Kristiansen, Jytte Fyhn Schmidt

Frivillighedsudvalg
Tove Sørensen (formand), Aase Bjerregaard Christensen, Kathrine Føns Schultz, Jens Henrik Kristiansen, Maria König, Solveig Sørensen

Vamdrup Kirke Liv (VKL) repræsentant fra menighedsrådet
Bjørn Laursen