Mindes dem vi holdt af

Søndag den 1. nov. er det Alle Helgens dag. Det er en speciel dag, hvor vi ved gudstjenesten i Vamdrup kirke kl. 16.00, gennem bønner, salmer, prædiken og smuk musik på cello og orgel, mindes de, der er døde.

Det er en dag, hvor vi giver plads til at sørge over dem, vi har mistet og til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. 

Navnene på dem, som i årets løb er døde, bliver læst op i kirken. Der vil være mulighed for at tænde et lys, og kirkegården bliver oplyst af fakler.

Konfirmanderne havde besøg af Annie Søgaard og Ada Duus fra Søgaard Begravelsesforretning, som fortalte om, hvad der sker, når et menneske dør. Konfirmanderne fik lov til at bære en kiste ind, så en urne og fik svar på en mange spørgsmål om, hvad en bedemand egentlig laver.