Bedemand på besøg

På søndag er det Alle helgens dag. Det er en dag, hvor vi ved gudstjenesten i Vamdrup kirke - gennem bønner, salmer, prædiken og smuk musik på cello og orgel - mindes de, der er døde. 

Det er en dag, hvor vi giver plads til at sørge over dem, vi har mistet og til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. 

Navnene på dem, som i årets løb er døde, bliver læst op i kirken. Der vil være mulighed for at tænde et lys, og kirkegården bliver oplyst af fakler.

Konfirmanderne havde i forbindelse med Alle helgen besøg af en bedemand, som fortalte om, hvad der sker, når et menneske er død. Konfirmanderne fik lov til at bære en kiste ind og ud af kirken, så en urne og fik svar på en masse spørgsmål om, hvad en bedemand egentlig laver.