Du er her: 

Udvalg

Vamdrup Menighedsråd har nedsat en række udvalg, som tager sig af kirkens forskellige arbejdsområder.
Se kommissorium for udvalgene ved at klikke på udvalgets navn.

Bygningsudvalg
Anne Marie Kring Pedersen (formand), Bjørn Laursen, Kathrine Føns Schultz, Per Hørlyck, Tove Sørensen.

Nyt udvalg i forbindelse med ombygningen af kirken: 

Tove Sørensen, Per Hørlyck, Michael Hjort.

Kirkegårdsudvalg
Anni Aarestrup (formand), Anne Marie Kring Pedersen, Aase Bjerregaard Christensen, Per Hørlyck, Jytte Kristensen. 

Diakoniudvalg
Bjørn Laursen (formand), Karin Hørlyck, Lone Tegllund og Mette K. Bjelskou.

Børn, unge og musikudvalg
Maren Frost Nielsen (formand), Michael Hjort, Olav Lynggaard, Jens Henrik Kristiansen, Jytte Fyhn Schmidt, Mette Bjelskou

Frivillighedsudvalg
Tove Sørensen (formand), Aase Bjerregaard Christensen, Kathrine Føns Schultz, Jens Henrik Kristiansen, Maria König, Mette Bjelskou

Vamdrup Kirke Liv (VKL) Formand Lone Tegllund, repræsentant fra menighedsrådet
Bjørn Laursen og kirke-kulturmedarbejder Mette Bjelskou.