Menighedsrådets ansvar

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet, og har det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar i sognet. Menighedsrådet har ansvar for sognet, kirke, kirkegård, kirkehus og præstebolig.

Menighedsrådet er også arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, det vil sige alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne.

Rådet har det overordnede ansvar for det kirkelige liv. Dets opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Menighedsrådet ved Vamdrup kirke består af 10 medlemmer samt sognets to præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der altså har direkte indflydelse på ledelsen af sognet. Du er altid velkommen til at kontakte medlemmer i menighedsrådet.

Se i rubrikken til højre hvornår menighedsrådet holder møder.