Du er her: 

Menighedsråd

Formand

Olav Lynggaard
Tlf. 4194 9348
Email - lynggaardolav@gmail.com

Næstformand og kontaktperson

Aase Bjerregaard Christensen
Tlf. 42124708
Email - karlogaase.36@gmail.com

Kasserer

Anni Aarestrup
Tlf. 7558 2242
Email - anni.erik.aarestrup@stofanet.dk

Michael Hjort
Tlf. 2637 8919
Email - mhjort70@gmail.com

Kirkeværge

Per Hørlyck
Tlf. 4158 2343
Email - per.hoerlyck@gmail.com

Sekretær

Kathrine Føns Schultz
Tlf. 2532 3611
Email - kf.schultz@hotmail.com

Anne Marie Kring Pedersen
Tlf. 4031 1758
Email - amkringpedersen@gmail.com

Bjørn Laursen
Tlf. 4165 3333
Email - bjoernlaursen@gmail.com

Tove Thullesen Sørensen
Tlf. 4050 1815 eller 2285 2560
Email - ttjjss@mail.tele.dk

Sognepræst

Jens Henrik Kristiansen
Vestergade 53
6580 Vamdrup
Tlf. 7558 3668
Email - jehk@km.dk

Sognepræst

Maria Dusgaard König
Hjarup Byvej 7
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4295
E-mail - mduk@km.dk

Medarbejderrepræsentant, kirketjener

Solveig Sloth
2342 7677
E-mail - sol@vamdrupkirke.dk