Vision for Vamdrup Kirke

Følgende vision blev udarbejdet i 2017:

Vamdrup kirke ønsker at:

- involvere mennesker i kirkens liv
- involvere kirken i menneskers liv

 

Involvere mennesker i kirkens liv


   • Vamdrup Kirke vil gerne involvere mennesker i kirkens liv og vækst.

   • Vi vil arbejde for et godt frivilligmiljø ved at skabe et fællesskab mellem frivillige indbyrdes og                     med kirkens personale og menighedsråd.

   • Vi ønsker mere fokus på ledelse af de frivillige - herunder at få flere nye frivillige med og tage vare            på de nuværende frivillige.

    • Det er vigtigt, at de frivillige har interesse for arbejdet og samtidig kan se en mening med det.                
Hvad betyder det i praksis?

Det betyder, at vi vil gøre en indsats for at skabe et godt miljø for de frivillige bl.a. ved at holde frivilligfest og løbende tilbyde dem samtaler, hvor de kan fortælle, hvordan det opleves at være frivillig.

 

Involvere kirken i menneskers liv


Vamdrup kirke vil gerne spille en rolle i menneskers liv.

Det gør vi bla. gennem aktiviteter for alle aldersgrupper - både børn og voksne. Vi arbejder også for at hjælpe mennesker, som har det svært på den ene eller anden måde.

Her kan nævnes Onsdagscafé, hvor voksne mødes, Besøgstjeneste, hvor ensomme kan få en besøgsven og indsamling til Kirkens Korshær, som arbejder blandt samfundets svageste mennesker.

Vamdrup Kirke Liv (VKL) tilbyder julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier i sognet, og nogle år kan vi også sende et par børnefamilier på kontanthjælp på gratis sommerferie. Ferien sker i samarbejde med Kolding Provsti og Folkekirkens Feriehjælp.

Har du lyst til at høre mere om visionerne, så kontakt Olav Lynggaardsom er formand for menighedsrådet, tlf. 4194 9348

Har du lyst til at være frivillig ved kirken, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Mette Krogh Bjelskou.