Udvalg

Vamdrup Menighedsråd har nedsat en række udvalg, som tager sig af kirkens forskellige arbejdsområder.
Se kommissorium for udvalgene ved at klikke på udvalgets navn.

Bygningsudvalg - forbindelse med renoveringen af kirken.
Tove Sørensen, Rune Vestergaard, Michael Hjort og Steen Munk Olsen.

Kirkegårdsudvalg
Anni Aarestrup, Bjørn Laursen, Jytte Kristensen. 

Diakoniudvalg
Bjørn Laursen, Karin Hørlyck, Lone Tegllund og Mette K. Bjelskou.

Børn, unge og musikudvalg
Maren Frost Nielsen, Marie Gilling, Jens Henrik Kristiansen, Mette Bjelskou

Frivillighedsudvalg
Anne-Marie Kring Pedersen, Marie Gilling, Rune Vestergaard, Jens Henrik Kristiansen, Maria König, Mette Bjelskou

Vamdrup Kirke Liv (VKL) Formand Lone Tegllund, repræsentant fra menighedsrådet
Bjørn Laursen og Steen Munk Olsen, sognepræst Jens Henrik Kristiansen og kirke-kulturmedarbejder Mette Bjelskou.