Menighedsrådsmøder

Vamdrup menighedsråd holder ca. 10 møder årligt i Kirkehuset, Vestergade 55. 

Menighedsrådets møder er offentlige, dvs. alle har mulighed for at deltage. Møderne begynder kl. 19 og slutter ca. kl. 22. Der ud over holder menighedsrådets udvalg egne møder.

Menighedsmøde
En gang årligt i juni eller august måned er der menighedsmøde i Kirkehuset, hvor Vamdrup menighedsråd fremlægger regnskabet for det foregående år og informerer om deres tanker om fremtiden. Her har alle fra sognet mulighed for at give deres mening til kende over for menighedsrådet.