Menighedsråd

Formand

Anne-Marie Kring Pedersen
Tlf. 4031 1758
Email - amkringpedersen@gmail.com

Send sikker mail her

Næstformand

Steen Munk Olsen
Tlf. 2121 2100
Email: steen.munk@stofanet.dk

Send sikker mail her

Kasserer

Anni Aarestrup
Tlf. 7558 2242
Email - anni.erik.aarestrup@stofanet.dk

Kontaktperson

Michael Hjort
Tlf. 2637 8919
Email - mhjort70@gmail.com

Kirkeværge

Per Hørlyck
Tlf. 4158 2343
Email - per.hoerlyck@gmail.com

Marie Gilling Bjrrum
Tlf. 5128 5898
Email - mariebh@hotmail.com

Rune Vestergaard
Tlf. 4025 1907
Email - ru.ve@stofanet.dk

Bjørn Laursen
Tlf. 4165 3333
Email - bjoernlaursen@gmail.com

Tove Thullesen Sørensen
Tlf. 4050 1815 eller 2285 2560
Email - ttjjss@mail.tele.dk

Sognepræst

Jens Henrik Kristiansen
Vestergade 53
6580 Vamdrup
Tlf. 7558 3668
Email - jehk@km.dk

Sognepræst

Maria Dusgaard König
Tfl. 2046 4295

Email - MDUK@km.dk

Medarbejderrepræsentant, kirketjener

Solveig Sloth
Tlf. 2342 7677
E-mail - sol@vamdrupkirke.dk