Statistik om Vamdrup kirke

Oversigt over antal kirkegængere i Vamdrup Kirke i perioden 1. dec. 2010 - 30. nov. 2011:
64 gudstjenester med 7.204 deltagere
4 Gud og spaghetti gudstjenester med 287 deltagere
33 begravelser/bisættelser med 2.453 deltagere
13 bryllupper/kirkelige velsignelser med 869 deltagere
8 koncerter med 733 deltagere
16 Babysalmesang med 192 deltagere
40 morgenandagter konfirmander med 3.200 deltagere
I alt: 15.013 deltagere

Dertil kommer Kirkehuset, som er i brug stort alle ugens hverdage til caféeftermiddage, møder, kor, undervisning mv. Vi tæller ikke antallet af brugere i Kirkehuset, men anslået er der ca. 600 brugere af Kirkehuset pr. måned, svarende til 7.200 pr. år. Det drejer sig om:
Konfirmander: 120
Minikonfirmander: 20
Onsdagscafé: 120
Voksencafé: 50
Kristendomsundervisning: 15
Gospelkor: 100
Juniorkor: 50
Juniorklub Hajen: 25
Børnklubben Blæksprutten: 15
Fester (Fastelavn, advent, jul): 20
Møder: 25
Dåbsforberedelse: 5
FamilieFredag: 15
Frivilligfest: 7
Andre arrangementer: 10
I alt 602 pr. måned = 7.224 pr. år