Du er her: 

Links

Du kan læse hele Biblen online - og søge på bestemte ord på Bibelselskabets hjemmeside 
Find tekst til en salme og hør melodien på: Den Danske Salmebog
Der er mange gode informationer at hente om Folkekirken, livets store begivenheder, de kristne højtider mm. på: Folkekirkens hjemmeside 
Vamdrup kirke er en del af Kolding Provsti og Haderslev Stift - og er i pastoratsfællesskab med Hjarup kirke
Spændende ideer og projekter mellem skoler og kirker, klik på Skole-kirke samarbejde i Kolding Provsti
Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem sognene i Kolding Provsti.
Find nyt og læs Kristeligt Dagblads artikler om kirke, kristendom og religion
Få inspiration til andagter for børn og unge på detmedgud.dk