Den nye kirkegård

Afdeling G
En fællesplæne for kister og urner. Består af plæne og beplantet bed.

Kister nedsættes på østsiden af bedet, urner nedsættes på vestsiden af bedet.

Der kan max erhverves 3 kistegravpladser.

Der er plads til 2 urner i hver grav. Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

Gravmonumentet placeres i bedet 50 cm fra plænekanten. Arealet mellem plæne og monument kan benyttes til udsmykning.

Plænen holdes fri for udsmykning.

Størrelse af gravmonumenter:

Urnegravsteder: max. 60 x 80 cm

Kistegravsteder:   
Enkelt  max.  60 x 80 cm
Dobbelt  max.  100 x 150 cm

Urneplæne

Afdeling L
En fællesplæne til urner og kister, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav, med vandrette mindeplader.

Ved begravelse kan der udlægges plads til ægtefælle.

Der kan maximalt erhverves 2 kistegravpladser.

Der er plads til 2 urner i hver urnegravplads.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Gravmonumenterne skal være upolerede granitplader i størrelsen: 
Kistegravsteder: 60 x 40 cm. 
Urnegravsteder: 45 x 35 cm. 
Inskription og evt. symboler skal være indhugget.

Der må kun udsmykkes med afskårne blomster, som anbringes i de permanent nedgravede vaser, som købes af kirkegården, 2 maximalt 3 vaser. Endvidere må der lægges vinterdekoration.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.  

 

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket