Den gamle kirkegård

Afdelingerne A, B, C, D, E og F
Består af traditionelle gravsteder med thujahæk omkring.

Gravstedernes størrelse spænder fra én kisteplads til de store familiegravsteder med op til 10 kistepladser.

Der kan både sættes kister og urner ned.

Gravmonumenter er som regel opretstående.

Hækken klippes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Gravsteder kan reserveres til fremtidig benyttelse mod betaling af renholdelse.

Den anonyme plæne

Afdeling Da
Anonym urnebegravelse. Består af en fællesplæne til urner, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav.

Der er plads til én urne i hver grav. Blomsterhilsner og kranse må anbringes rundt om fællesmonumentet.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden ved erhvervelse af en anonym urnegravplads.

Der kan ikke ske fornyelse efter fredningsperiodens udløb.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Urnegravsteder

Afdeling Ea og Fa
Består af urnegravsteder (1,0 x 1,0 m) afgrænset med chaussésten, og med gravmonu-menter på maximalt 40 x 60 cm.

Der er plads til 4 urner i hver grav.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Gravsteder kan reserveres til fremtidig benyttelse mod betaling af renholdelse.

Urneplæne

Afdeling Fu
En fællesplæne til urner, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav.

Gravmonumenterne, som ligger vandret i plænen, skal være upolerede granitplader i størrelsen 45 x 35 cm. Inskription og evt. symboler skal være indhugget.

Der er plads til 2 urner i hver grav.

Der må kun udsmykkes med afskårne blomster, som anbringes i de permanent nedgravede vaser, som købes af kirkegården, 2 maximalt 3 vaser. Endvidere må der lægges vinterdekoration.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Kisteplæne

Afdeling Fk
En fællesplæne til kister, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav, med vandrette gravmonu-menter eller anonym, uden gravmonument.

Ved begravelse kan der udlæg-ges plads til ægtefælle. Der kan maximalt erhverves 2 grav-pladser.

Gravmonumenterne skal være upolerede granitplader i størrelsen 60 x 40 cm. Inskription og evt. symboler skal være indhugget.

Der må kun udsmykkes med afskårne blomster, som anbringes i de permanent nedgravede vaser, som købes af kirkegården, 2 maximalt 3 vaser. Endvidere må der lægges vinterdekoration.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

 

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket