Kirke-Taxi

Hvis du er gangbesværet og bor i Vamdrup sogn, kan du benytte gratis TAXI / Liftbus til og fra gudstjenester i Vamdrup Kirke. Taxa kan kontaktes på tlf. 7550 2700 senest dagen før.

Kirkeblad

Vamdrup og Hjarup Kirkers menighedsråd
udgiver fire gange om året Kirkenyt, som
er et fælles kirkeblad.

Tekst og billeder til næste Kirkenyt sendes til redaktionen (red@vamdrupkirke.dk) senest 
mandag den 28. januar 2019.

Kirkenyts redaktion: Solveig Sørensen 

Ønsker du at modtage et eksemplar af Kirkenyt, kan du sende en mail til kordegn Lis Andersen (Lbab@km.dk)