Gudstjenestens forløb i Vamdrup kirke

Kirkens klokker ringer

Præludium
: Hvis der er dåb går dåbsforældrene ind i kirken, mens menigheden rejser sig op.

Indgangsbøn

1. salme

Hilsen: Herren være med jer!
Menigheden svarer: Og herren være med dig

Bøn. Menighedens svarer: Amen

Læsning fra Det gamle eller Det nye Testamente 
Hvis der ikke er dåb, synges Trosbekendelsen herefter

2. salme

Dåb
Herefter har børn mulighed for at tegne eller lege i legehjørnet bagerst i kirken - sammen med en voksen

3. salme

Prædiken
Læsning af dagens tekst fra Det Ny Testamente
Prædiken
Kirkebøn
Den apostolske velsignelse

4. salme

Nadver * Udgår normalt ved gudstjenester kl. 9
Nadverbøn
Fadervor
Indstiftelsesordene: Præsten viser først brød og derefter vin, mens menigheden rejser sig.
Nadvermåltidet
Vi bruger både vin og druesaft i Vamdrup kirke. Under nadveren spilles der stille musik og der er mulighed for at tænde et lys i lysgloben
Bortsendelsesord efter nadveren. Derefter synges en nadversalme

Afsluttende bøn

Velsignelse: Menigheden rejser sig og svarer: Amen, amen, amen.

5. salme

Meddelelser

Udgangsbøn

Postludium.
Hvis der er dåb, går dåbsforældrene først ud af kirken og menigheden rejser sig op.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesten er der kaffe, te, juice og en småkage i våbenhuset for alle.

Kirkeblad

Vamdrup og Hjarup Kirkers menighedsråd
udgiver fire gange om året Kirkenyt, som
er et fælles kirkeblad.

Tekst og billeder til næste Kirkenyt sendes til redaktionen (red@vamdrupkirke.dk) senest 
tirsdag den 23. april 2019.

Kirkenyts redaktion:

Ønsker du at modtage et eksemplar af Kirkenyt med post, kan du sende en mail til kordegn Lis Andersen (Lbab@km.dk)