Du er her: 

Du kan læse hele Biblen online - og søge på bestemte ord på Bibelselskabets hjemmeside . Her finder du også megen anden spændende information om aktuelle højtider, ny spændende litteratur og meget mere.


Find tekst til en salme og hør melodien på: Den Danske Salmebog


Der er mange gode informationer at hente om Folkekirken, livets store begivenheder, de kristne højtider mm. på: Folkekirkens hjemmeside 


Vamdrup kirke er en del af Kolding Provsti og Haderslev Stift - og er i pastoratsfællesskab med Hjarup kirke

 

Spændende ideer og projekter mellem skoler og kirker, klik på Skole-kirke samarbejde i Kolding Provsti

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem sognene i Kolding Provsti.

Find nyt og læs Kristeligt Dagblads artikler om kirke, kristendom og religion


Få inspiration til andagter for børn og unge på detmedgud.dk