Vedligeholdelse af gravsted

 

Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse.

 

Ønsker man ikke selv at vedligeholde gravstedet, kan der til enhver tid træffes aftale med kirkegårdskontoret herom, mod betaling efter gældende takster.

 

Ved gravsteder på fællesplæner, afd. Da, Fu, Fk, G og L betales obligatorisk til vedligehold for hele fredningsperioden.

 


Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravsteder vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægter.

KIRKEGÅRDSKONTORET
Kiregårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 55
tlf. 75 58 35 04
Mail: Jytte Kristensen

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10
torsdag desuden kl. 16 - 17
Mandag lukket


KIRKEKONTORET
Kordegn Lis B. Andersen
Vestergade 53 B
tlf.: 75 58 10 85
Mail: Lis B. Andersen

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket