Fredningstid på Vamdrup kirkegård

 

For kistebegravelser er fredningstiden 30 år og for urnebegravelser er fredningstiden 10 år.

 

Brugsretten til et gravsted kan fornyes efter fredningstidens udløb, undtagen i afdeling Da.

KIRKEGÅRDSKONTORET
Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 55
tlf. 75 58 35 04
Mail: Jytte Kristensen

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10
torsdag desuden kl. 16 - 17
Mandag lukket


KIRKEKONTORET
Kordegn Lis B. Andersen
Vestergade 53 B
tlf.: 75 58 10 85
Mail: Lis B. Andersen

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket