Erhvervelse af nyt gravsted

 

Udvælgelse af gravsted sker ved henvendelse til kirkegårds-kontoret.

 

Kirkegårdslederen vil være de pårørende behjælpelig med udvælgelse af et gravsted.

KIRKEGÅRDSKONTORET
Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: Jytte Kristensen - jyk@km.dk

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket


KIRKEKONTORET
Kordegn Lis B. Andersen
Vestergade 53
tlf.: 75 58 10 85
Mail: Lis B. Andersen - Lbab@km.dk

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket