TRÆFÆLDNING PÅ KIRKEGÅRDEN

Vi har fået fældet en del af de store grantræer på kirkegården i løbet af januar måned.

Det har allerede givet meget lys og udsyn, at få de store og gamle grantræer væk.

Efterfølgende skal vi så have rodfræset de stubbe, der står tilbage efter fældningen. Vi håber på forståelse for den larm og det svineri, det kan give.

Jytte Kristensen

Kirkegårdsleder

KIRKEGÅRDSKONTORET
Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: Jytte Kristensen - jyk@km.dk

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket


KIRKEKONTORET
Kordegn Lis B. Andersen
Vestergade 53
tlf.: 75 58 10 85
Mail: Lis B. Andersen - Lbab@km.dk

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket