Vedligeholdelse af gravsted

Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse.

Ønsker man ikke selv at vedligeholde gravstedet, kan der til enhver tid træffes aftale med kirkegårdskontoret herom, mod betaling efter gældende takster.

Ved gravsteder på fællesplæner, afd. Da, Fu, Fk, G og L betales obligatorisk til vedligehold for hele fredningsperioden.

Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravsteder vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægter.

 

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket