Fredningstid på Vamdrup kirkegård

 

 

For kistebegravelser er fredningstiden 30 år og for urnebegravelser er fredningstiden 10 år.

 

Brugsretten til et gravsted kan fornyes efter fredningstidens udløb, undtagen i afdeling Da, anonym plæne.

 

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket