Erhvervelse af nyt gravsted

Udvælgelse af gravsted sker ved henvendelse til kirkegårds-kontoret.
 
Kirkegårdslederen vil være de pårørende behjælpelig med udvælgelse af et gravsted.

Gravsteder kan reserveres til fremtidig benyttelse mod betaling af renholdelse.

 

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket