Den nye kirkegård

Afdeling G
En fællesplæne for kister og urner. Består af plæne og beplantet bed.

Kister nedsættes på østsiden af bedet, urner nedsættes på vestsiden af bedet.

Ved begravelse kan der udlægges plads til ægtefælle

Der er plads til 2 urner i hver grav. Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

Monumentet anbringes i bedet efter kirkegårdens anvisning. Arealet mellem plæne og monument kan benyttes til udsmykning.

Det er ikke tilladt at plante træer eller flerårige buske.
Det er ikke tilladt at gruslægge bedet.
Plænen holdes fri for udsmykning.

Størrelse af gravmonumenter:
Urnegravsteder:  max. 60 x 80 cm
Kistegravsteder:  max.  60 x 80 cm

Urneplæne

Afdeling L
En fællesplæne til urner og kister, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav, med vandrette gravmonumenter.

Ved begravelse kan der udlægges plads til ægtefælle.

Der kan maximalt erhverves 2 kistegravpladser.

Der er plads til 2 urner i hver urnegravplads.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Gravmonumenterne skal være granitplader i størrelsen: 
Kistegravsteder: 60 x 40 cm. 
Urnegravsteder: 45 x 35 cm. 
Inskription og evt. symboler skal være indhugget.

Der må udsmykkes med afskårne blomster eller små potteblomster i de permanent nedgravede vaser, som købes af kirkegården, 2 maximalt 3 vaser. Endvidere må der lægges vinterdekoration.

Der må ikke plantes omkring monumentet.
Engangslys fjernes sammen med visne blomster.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.  

 

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket