Den gamle kirkegård

Afdelingerne A, B, C, D, E og F
Består af traditionelle kistegravsteder omkranset af hæk.

Gravstedernes størrelse spænder fra én kisteplads til de store familiegravsteder med op til 10 kistepladser.

Der kan både sættes kister og urner ned.

Gravmonumenter er som regel opretstående. Der er derfor også krav om, at gravmonumentet skal være sikret mod at vælte.

De pårørende har ansvaret for at anlægge og passe gravstedet. Kirkegården kan tilbyde at anlægge og vedligeholde mod betaling.

Hækkene klippes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

 

 

Urnegravsteder

Afdelingerne Du og Eu
Består af urnegravsteder (130 x 130 cm) omkranset af hæk på 3 sider, med brostensforkant og med gravmonumenter på maximalt 80 x 80 cm.

Der er plads til 4 urner i hver grav.

De pårørende har ansvaret for at anlægge og passe gravstedet.
Kirkegården kan tilbyde at anlægge og vedligeholde mod betaling.

Beplantningens højde må ikke overstige 130 cm.

Hækkene klippes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

Afdeling Ea og Fa
Består af urnegravsteder (100 x 100 cm) omkranset af chaussésten, og med gravmonumenter på maximalt 60 x 60 cm.

Der er plads til 4 urner i hver grav.

De pårørende har ansvaret for at anlægge og passe gravstedet. Kirkegården kan tilbyde at anlægge og vedligeholde mod betaling.

Beplantningens højde må ikke overstige 130 cm.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

 

 

Urneplæne

Afdeling Fu
En fællesplæne til urner, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav.

Gravmonumenterne, som ligger vandret i plænen, skal være granitplader i størrelsen 45 x 35 cm. Inskription og evt. symboler skal være indhugget.

Der er plads til 2 urner i hver grav.

Der må udsmykkes med afskårne blomster eller små potteblomster i de permanent nedgravede vaser, som købes af kirkegården, 2 maximalt 3 vaser. Endvidere må der lægges vinterdekoration.

Der må ikke plantes omkring monumentet.
Engangslys fjernes sammen med visne blomster.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelsen for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

 

 

Kisteplæne

Afdeling Fk
En fællesplæne til kister, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav, med vandrette gravmonumenter eller anonym, uden gravmonument.

Ved begravelse kan der udlægges plads til ægtefælle. Der kan maximalt erhverves 2 gravpladser.

Gravmonumenterne skal være granitplader i størrelsen 60 x 40 cm. Inskription og evt. symboler skal være indhugget.

Der må kun udsmykkes med afskårne blomster eller små potteblomster i de permanent nedgravede vaser, som købes af kirkegården, 2 maximalt 3 vaser. Endvidere må der lægges vinterdekoration.

Der må ikke plantes omkring monumentet.
Engangslys fjernes sammen med visne blomster.

Det er obligatorisk at betale for vedligeholdelsen for hele fredningsperioden ved erhvervelse af gravsted.

Der kan ske fornyelse af gravstedsretten.

 

 

Den anonyme plæne

Afdeling Da
Anonym urneplæne. Består af en fællesplæne til urner, uden synlig afgrænsning af den enkelte grav.
Der er plads til én urne i hver grav.

Blomsterhilsner og kranse må anbringes rundt om fællesmonumentet.
Der må ikke udsmykkes på selve græsarealet.

Det er obligatorisk at indbetale for vedligeholdelsen for hele fredningsperioden ved erhvervelse af en anonym urnegravplads.

Der kan ikke ske fornyelse efter fredningsperiodens udløb.

Pårørende må gerne deltage ved urnenedsættelsen.

 

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket