Kirkegårdens gartnere har været kreative. Resultaterne kan ses ved våbenhuset.

 

 

 

Vamdrup Kirkegårds udviklingsplan

I løbet af de seneste år har vi arbejdet med en udviklingsplan for Vamdrup Kirkegård. Selve planen er nu godkendt af Provstiet og vi kan derfor endelig gå i gang med det praktiske.

Vi oplever, ligesom de fleste kirkegårde, en stigende efterspørgsel efter urnegravsteder. Det betyder, at vi har for mange tomme kistegravsteder, for få urnegravsteder og generelt for meget ledig plads, der bare ligger hen.

Med god assistance fra det lokale landskabsarkitektfirma Moos & Looft i Kolding har vi nu fundet en flot løsning til et fremtidig udseende og brug af kirkegårdens forskellige rum. Vi har tænkt i nye og andre løsninger så som grønne områder, flere blomster og farver, mere helhed og andre gravstedsformer.

Første skridt blev taget i januar, da vi fældede alle gamle grantræer. De næste skridt vil ske løbende med bl.a. anlæggelse af nye urnegravsteder, etablering af græsarealer, plantning af nye træer osv.

Kirkegården vil ikke med ét se helt anderledes ud. Det er en løbende proces, der vil strække sig over mange år. Man behøver derfor ikke at frygte noget i forhold til det gravsted, man har på kirkegården. De omkringliggende arealer vil måske ændre sig, men ingen gravsteder, der er i brug, berøres.

Planen kan ses her

Kontakt kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 53
tlf. 75 58 35 04
Mail: jyk@km.dk 

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket

Kontakt kirkekontoret

Kordegn Lis B. Andersen
Vestergade 53
tlf.: 75 58 10 85
Mail: Lbab@km.dk

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
Torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket