Konfirmation

Konfirmation betyder 'bekræftelse'. Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav i dåben. Konfirmanden svarer ved at sige ja til den kristne tro og til at modtage velsignelsen.

Vamdrup Kirke tilbyder konfirmationsforberedelse til unge som går i 8. klasse på Vamdrup Skole. Forberedelsen ligger i perioden september - maj, enten tirsdag eller torsdag. 

For at blive konfirmeret i folkekirken skal du være døbt og have fulgt konfirmations-forberedelse, så du er fortrolig med den kristne tro og folkekirkens gudstjeneste. 

Konfirmationshandlingen består af
- Præstens tale til konfirmanderne
- Trosbekendelsen som siges højt i kor af præsten og konfirmanderne
- Tilspørgsel og svar. Præsten spørger hver konfirmand om han/hun vil konfirmeres, hvortil konfirmanden svarer "ja"
- Konfirmationsvelsignelse. Konfirmanderne knæler og præsten velsigner konfirmanderne en ad gangen. Derefter læser præsten det skriftord som konfirmanden har valgt.
- Fadervor bedes af konfirmanderne og præsten i kor.

 

 

Konfirmationer i Vamdrup og Hjarup

I Vamdrup kirke bliver de unge konfirmeret, når de er 14-15 år gamle svarende til 8. klassetrin. Konfirmationsforberedelsen begynder i september. De 8-9 måneders forberedelse kulminerer med konfirmation i det efterfølgende forår.Konfirmationsdatoer i 2020 - og frem:
1. søndag i maj: Hjarup kirke.
St. Bededag: 8.C og Ådalsskolen i Vamdrup kirke.
Lørdag efter St. Bededag: 8.A og 8.B i Vamdrup kirke.
Hvis der kun er to 8. klasser konfirmeres begge klasser lørdag i St. Bededagsferien.