Kirke-Taxi

Hvis du er gangbesværet og bor i Vamdrup sogn, kan du benytte gratis TAXI / Liftbus til og fra gudstjenester i Vamdrup Kirke.

Taxa kan kontaktes på tlf. 7550 2700 senest dagen før.

Du kan også benytte taxakørsel til og fra Onsdagscafeen - ring og bestil taxa samme dag om formiddagen.