Konfirmation

Konfirmation betyder 'bekræftelse'. Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav i dåben. Konfirmanden svarer ved at sige ja til den kristne tro og til at modtage velsignelsen.

Vamdrup Kirke tilbyder konfirmationsforberedelse til unge som går i 8. klasse på Vamdrup Skole. Forberedelsen ligger i perioden september - maj, enten tirsdag eller torsdag.

For at blive konfirmeret i folkekirken skal du være døbt og have fulgt konfirmations-forberedelse, så du er fortrolig med den kristne tro og folkekirkens gudstjeneste.

Konfirmationshandlingen består af
- Præstens tale til konfirmanderne
- Trosbekendelsen som siges højt i kor af præsten og konfirmanderne
- Tilspørgsel og svar. Præsten spørger hver konfirmand om han/hun vil konfirmeres, hvortil konfirmanden svarer "ja"
- Konfirmationsvelsignelse. Konfirmanderne knæler og præsten velsigner konfirmanderne en ad gangen. Derefter læser præsten det skriftord som konfirmanden har valgt.
- Fadervor bedes af konfirmanderne og præsten i kor.

Konfirmationsdatoer i 2017, 2018 og 2019 
1. søndag i maj: Hjarup kirke
St. Bededag: 8.C i Vamdrup Kirke
Søndag efter St. Bededag: 8.A (kl. 9.00) og 8.B (kl. 11.00) i Vamdrup kirke.

Konfirmationsdatoer i 2020 og fremefter
1. søndag i maj: Hjarup kirke
St. Bededag: 8.C i Vamdrup kirke
Lørdag efter St. Bededag: 8.A og 8.B i Vamdrup kirke

KIRKEKONTORET
Kordegn Lis B. Andersen
Vestergade 53 B
tlf.: 75 58 10 85
Mail: Lis B. Andersen

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 10 - 12
torsdag desuden kl. 15 - 17
Mandag lukket

KIRKEGÅRDSKONTORET
Kirkegårdsleder Jytte Kristensen
Vestergade 55
tlf. 75 58 35 04
Mail: Jytte Kristensen

Åbningstider
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10
torsdag desuden kl. 16 - 17
Mandag lukket