VKL - Vamdrup Kirke Liv

Vamdrup Kirke Liv drager omsorg for de sociale og kirkelige opgaver for Vamdrup sogns beboere, enkeltpersoner og grupper.

VKL gennemfører hver år Kirkefestival (tidligere sognedag) midt i juni. Kirkefestivalens mange aktiviteter giver et fantastisk sammenhold mellem de mange frivillige, som udfører et stort arbejde. Samtidig giver den et økonomisk overskud, som bruges til at støtte sociale og kirkelige opgaver primært her i Vamdrup. VKL har bl.a. givet tilskud til sommerlejrophold og hjælper nye tiltag ved kirken på vej.

VKL har også brug for din støtte

Du kan støtte VKL og opnå skattefradrag efter gældende regler. Du indbetaler din gave til De Samvirkende Menighedsplejer (som VKL er medlem af) på bankkontonr.: 8075 2018699 mærket: "Gave til VKL-Vamdrup" og oplyser dit navn og CPR. nr. De Samvirkende Menighedsplejer indberetter din gave til SKAT og sender gaven (fratrukket et administrationsgebyr på 25 kr.) videre til VKL. Læs mere om skatte og fradragsreglerne her

MobilePay

Støt også VKL direkte på MobilePay. Send din gave til tlf. nr.: 36936.
 
Få flere oplysninger om Vamdrup Kirke Liv hos:
Formand Lone Tegllund, tlf. 7558 3461, mail: poultegllund@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder Solveig Sørensen

VKLs styregruppe

Lone Tegllund (formand)
Anette Rehhoff (næstformand)
Kjeld Pedersen (kasserer)
Karin Hørlyck (sekretær og koordinator for Kirkefestivalen)
Vagn Schmidt
Lene Fyhn
Bjørn Laursen
Solveig Sørensen
Jens Henrik Kristiansen.