Minikonfirmander

Alle børn i 3. klasse bliver inviteret til at være minikonfirmand.

Det er et undervisningsforløb over ca. 10 gange, hvor børnene lærer deres kirke og dem, der arbejder i den at kende. Vi hører om præstens, organistens og kirketjenerens arbejde og vi får besøg af en bedemand.

Vi arbejder med forskellige temaer, hører historier fra Biblen og laver forskellige aktiviteter, der knytter sig til emnet eller historien.

Desuden medvirker minikonfirmanderne ved ca. 2 gudstjenester.

Man behøver ikke være døbt for at deltage. Det foregår efter skoletid og børnene bliver hentet på skolen og fulgt tilbage igen.

Kontakt kirke-og kulturmedarbejder Mette K. Bjelskou for at høre, hvornår næste hold begynder.